Vilkår og betingelser

Eyecare Denmark

Følgende vilkår og betingelser er gældende mellem Eyecare Denmark, i det følgende benævnt ”Eyecare” og optikere, i det følgende benævnt ”Optikeren”. Den enkelte kunde, der får taget billeder hos optikeren er benævnt ”Optikerkunde”.

Generelt: Eyecare Denmark har hovedsæde på Holmehøjen 8, 4000 Roskilde og har CVR: 37041912. Hjemmesiden er www.eyecaredenmark.dk og Eyecare kan kontaktes på info@eyecaredenmark.dk
Eyecaresøjenleksikon kan tilgås på adresse www.eyecaredenmark.com 

Produkt:
Eyecare Denmark leverer analyser og vurderinger af øjne for optikere via hjemmesiden www.eyecaredenmark.dk. En analyse defineres i det følgende som et eller et par billeder af samme billedemodalitet af samme kunde. En billedmodalitet er defineret som følgende: Fundusfotos, OCT billeder, cornea topografier, synsfelter (autoperimetrier) og spaltelampebilleder.  

Aftaler:
Eyecare vurderer de billeder, der modtages fra optikeren - billeder som Optikeren har taget af Optikerkunders øjne. Det er til enhver den enkelte Optikerkunde, der ejer billederne. Når Eyecare modtager billederne, er det indforstået, at Optikerkunden har givet sit samtykke til Optikeren til at videresende billederne til Eyecare. Eyecare tager forbehold for den enkelte Optikerkundes sygehistorie eller øjenundersøgelser, der er udført af andre. Optikeren og dens Optikerkunder er indforstået med, at den lægefaglige vurdering af billederne er vejledende baseret udelukkende ud fra de indsendte billeder. Eyecare forbeholder sig ret til at afvise vurdering af billeder, hvis kvalitet ikke skønnes at være tilstrækkelig god. Eyecare kan ikke drages til ansvar for eventuel fejlvurdering, der helt eller delvist er en følge af fejlagtige oplysninger, eller af oplysninger firmaet ikke har kendskab til. Eyecare tager forbehold for forkert angivne priser, tastefejl og anden fejlskrift.
Eyecare bestræber sig på at fremsende vurderingen af de modtagne billeder senest 3 hverdage efter modtagelsen. Optikeren er indforstået med, at det undtagelsesvis (ferieperioder, sygdom mv.) kan forekomme, at det tager mere end 3 hverdage, før Eyecare kan vurdere de modtagne billeder. I så fald orienteres Optikeren herom på mail. Det er Optikerens opgave at formidle Eyecares vurdering af billederne til Optikerkunden. I de tilfælde hvor Eyecare vurderer, at Optikerkunden bør kontakte en praktiserende øjenlæge for at blive nærmere undersøgt, er det den enkelte Optikerkundes ansvar at rette henvendelse til en praktiserende øjenlæge. Optikeren er indforstået med at Optikeren fungerer som dataansvarlig i samarbejdet med Eyecare, og er derved ansvarlig for at opretholde gældende lovgivning inden forbehandling af person- og sundhedsdata. Eyecare fungerer udelukkende som databehandler. Databehandleraftalen er vedhæftet som bilag til denne skrivelse (bilag 1).  
Vurderingen af billederne udføres udelukkende af læger inden for øjenspecialet. Eyecare erforsikret i et anerkendt dansk forsikringsselskab. Optikeren og dens Optikerkunder accepterer med nærværende vilkår, at der kan forekomme målrettede annoncer på Eyecares hjemmeside og at Eyecare kan bruge optikerkundens billeder i reklame øjemed i anonymiseret form. Optikeren må ikke benytte Eyecares navn i reklamemæssigt øjemed uden forudgående skriftlig accept fra Eyecare. Hvis dette ikke overholdes, er Optikeren forpligtet til snarest muligt at få forholdet bragt til ophør og inden 14 dagebetale Eyecare en bod på 10.000 kr. Optikeren er indforstået med, at Eyecare laver statistik på de indsendte analyser og objektive fund og at billederne kan bruges af Eyecare til at udvikle kunstigintelligens.

Markedsføring: E-mail-adressen, som Eyecare har modtaget i forbindelse med Optikerkundens vurdering kan benyttes af Eyecare til markedsføring. Optikerkunden er indforstået med, at optikerkundens objektive fund kan benyttes af Eyecare til videreformidling fx til optikerkæder.

Priser: Vores service er uden moms. Der betales lønsumsafgift, som Eyecare afholder. Abonnementet koster 299 kr. pr.måned og inkluderer 3 fundusanalyser. Derefter koster vurdering af én billedetype 99 kr pr. kunde uanset billedmodaliteten. Ønskes supplerende vurdering af billedetyper pr. kunde er prisen 50 kr. pr. analyse uanset billedmodaliteten. Ændringer i pris kan forekomme. Eventuelle prisændringer vil blive oplyst på enten mail eller ved en opdatering af disse vilkår. Denne pris gælder også i de erfaringsmæssigt sjældne tilfælde, hvor det kun er muligt for Optikeren at tage et billede af kundens ene øje eller i de sjældne tilfælde, hvor optikeren uploader to billeder af kundens samme øje eller flere billeder af samme kunde. Abonnementet træder i kraft den dag, optikeren underskriver kontrakten med Eyecare og kan opsiges med 2 måneders varsel. Hvis Optikeren ved en fejl kommer til at bede om analyse på den samme kunde flere gange vil vi, hvis det bliver opdaget, slette duplikater. Hvis det ikke bliver opdaget og 2 forskellige øjenlæger vurderer den samme kunder opkræver vi betaling for begge analyser  

Oprettelse som kunde: Optikeren får tilsendt et unikt login og kodeord til Eyecares hjemmeside. Det er til enhver tid optikerens ansvar at sikre sig, at uvedkommende ikke får adgang til disse oplysninger.

Fakturering: Faktureringen af abonnement sker månedsvis forud via den uafhængige tredjemand Reepay. Fakturering af analyser der ikke indgår i abonnementet foregår bagudrettet d. 15 i hver måned hvor der betales for sidste måneds analyser. Optikeren er indforstået med, at fakturaen fra Eyecare til Optikeren bliver pålagt et gebyr på 100 DKK, hvis fakturaen ikke bliver betalt til tiden. Hvis en optiker ikke ønsker at benytte Reepay til betaling, kan der betales via normal bankoverførsel med en pålagt betalingsgebyr på 14 DKK.  Der er ingen fortrydelsesret efter indsendelse af kundecases. Hvis kvaliteten af billederne ikke er god nok til at blive analyseret bliver optikeren stadig faktureret for ydelsen.  

Klager:
Hvis der skulle forekomme klager over Eyecares vurderinger fra Optikerkunden, er det den pågældende Optikerkunde eller Optikerens ansvar at videreformidle denne klage til Eyecare, som vil rette henvendelse til den enkelte optikerkunde indenfor 2 uger på enten telefon eller email. Optikerkunden kan klage indenfor rimelig tid fra, at vurderingen er foretaget af Eyecare. Hvis Optikeren vil klage, gælder det også, at klagen skal være modtaget af Eyecare indenfor rimelig tid efter vurderingen. Eyecare forbeholder sig ret til at ændre og opdatere ovenstående vilkår og betingelser. Optikeren bedes derfor holde sig opdateret løbende om eventuelleændringer.    

Disse betingelser er senest opdateret den 16. juni 2019Eyecare Denmark IVS
Holmehøjen 8
4000 Roskilde
CVR: 37041912

Eyecare Denmark ©️ 2019